SINING BISWAL

Sa kanyang mensahe sa mga kabataang aktibista sa sining biswal, sinabi ni Kasamang Jose Ma. Sison:  “Mahalaga ang inyong papel sa rebolusyonaryong pakikibaka. Ang mahabang paglilinaw ng isang sanaysay ay kayang iparating ng iisang poster lamang. Isa pa, maaaring sabay-sabay na tingnan ng maraming tao ang isang poster at sapulin ang ibig ninyong sabihin. Kung gayon, lubhang makapangyarihan ang inyong sandata na kayang pumukaw sa masa. Ang inyong sining ay di lamang kasiya-siyang pagmasdan at nakakaantig ng damdamin, pinagyayaman din nito ang isipan at pinaliliksi ang katawan para sa rebolusyon.”

http://tilamsikngdakilangapoy.blogspot.com/p/mga.html http://tilamsikngdakilangapoy.blogspot.com/2017/09/kwentong-kulisap-hunyo-2017.html

http://tilamsikngdakilangapoy.blogspot.com/p/mga-drowing-drawings.html http://tilamsikngdakilangapoy.blogspot.com/p/mga-litrato-pictures.html

No comments: