ISYU 6: Disyembre 2017

Ang Tunay na Pagbabago ay Makakamit Lamang
sa Rebolusyon ng Sambayanan 


NILALAMAN ng ISYU 6:

PAMBUNGAD

TULA
Rebolusyonaryong Gobyerno

Patak ng Ulan
Pagbubuo ng Pulang Kapangyarihan
Hindi na Mapipigilan
Burabod
Itak
Kabog ng Dibdib
Sa Ating Paghihiwalay
Dayuhan
Tigsik sa Masa
Ay, Rodrigo
#PagbabagoNiD30
TagapagligtasDAGLI
Sa Postehan
Mga Kadreng Lokal
Bigwas


KWENTONG BUHAY
Mula Noon, Hanggang Ngayon

 

KWENTONG KUSINA
Tigsik
Phobia


KOMIKS

EDITORYAL
Ang Tunay na Pagbabago ay Makakamit Lamang sa Rebolusyon ng Sambayanan

REPORTAHE
GSM 3-in-1
Kaming Mga Instruktor sa Lokalidad
Kumperensya ng KM-Munisipal, Matagumpay
Mahigit 700, Dumalo sa Pagdiriwang ng Ika-49 na Anibersaryo ng PKP
Matagumpay na Ambus, Panimulang Tugon ng NPA-Camarines Norte sa Panawagang Pagpapabagsak sa Rehimeng US-Duterte


PARANGAL
Ka Benong
Ka Ronnie


LIHAM
Ka Abet (NGC )
Ka Rigor (NGC)
Ka Bebot (NGC)


AWIT
Rebolusyon sa Kultura
Pasya


PASASALAMAT

PHOTO COLLAGE
Basahin o i-download ang buong ISYU 6

ISYU1: Disyembre 2014
ISYU2: Hunyo 2015
ISYU3: Disyembre 2015
ISYU4: Setyembre 2016
ISYU5: Hunyo 2017

No comments: