ISYU 4: Setyembre 2016

Lahat para sa Mobilisasyon
sa Digmang Bayan!
NILALAMAN ng ISYU 4:

PAMBUNGAD

PANIMULANG PAHAYAG
Puspusang Konsolidahin at Mabilis na Palawakin ang Rebolusyonaryong Kilusang Masa

TULA
Digmang Bayan
Rebolusyon ang Solusyon Natin D'yan
Mga Bersong Lumilipad sa Hangin
Ang Milisyang Bayan
Ang Inosenteng Namulat
Endo
Tigsik sa Pagkamuot


DAGLI
Dekada '80
Eleksyon ng Pamunuan sa Sangay ng Partido
Bisita


KWENTONG BUHAY
Ka Alen, Manggagawang Pangkultura

LIHAM
Mula kay Ka Axel

Mula kay Ka Ivan
Mula kay Ka Lea Amihan
Mula kay Ka Pedie, para sa mga magulang

KWENTONG KUSINA
Ahas
Istrayk


DULA
Pultaym

PARANGAL
Sino si Ka Armando Catapia?

REPORTAHE
Mga Taktikal na Opensiba sa Rehiyong Bikol, Pinaigting sa Pagpasok ng 2016
Maikling Pagbabalik-tanaw sa mga Karanasan sa Pakikibaka Laban sa Malaking Panginoong Maylupa at Malakihang Dayuhang Pagmimina
Daan Tungong Kapayapaan


AWIT
Laban sa Pormilan
Guro


PASASALAMAT

PHOTO COLLAGE

(Mga litrato mula sa NDF-Camarines Norte)
Pakikibakang elektoral ng mga progresibong party list

Panawagan para sa Matagalang Kapayapaang nakabatay sa
Katarungang Panlipunan


Pakikibakang masa para sa mga demokratikong kahilingan

Kampanya sa pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal


Basahin o i-download ang buong ISYU 4

No comments: