ISYU 3: Disyembre 2015

Rebolusyon, Hindi Eleksyon

NILALAMAN ng ISYU 3:


PAMBUNGAD

PANIMULANG PAHAYAG
Ibayong Isulong ang Pambansa Demokratikong Kahilingan ng Mamamayan

TULA
Mukha ng Eleksyon
Ang Tanging Solusyon 
Kabataan, Sumapi sa NPA 
Amag at Kuliglig
Mamá, Isang Pagtitipon
Mukha ng Estado
Sandakot na Kanin
Sistema
Cocolisap
Ang Narra
Karanasan sa Pagsasanay
Ang Aking Baril
Tigsik (Eleksyon)
Anong Meron Sila


KWENTONG BUHAY
Sagot sa mga Katanungan

LIHAM
Mula kay Ka Maya, para sa kasama sa urban
Mula kay Ka Di, para sa kapatid
Mula kay Ka Roel Villanueva, para sa pamilya
Mula kay Ka James, para sa kapatid 

KWENTONG KUSINA
Atrasan

DAGLI
Ang Daster ni 'Nay
Isnayp


DULA
Lakas ng Masa 

PARANGAL
Kasaysayan at Buhay-Pakikibaka ni Ka Pedro

REPORTAHE
Mga Matatagumpay na Aksyong Militar at Pamamarusa, Isinagawa ng ACC-BHB sa Camarines Norte
Ika-47 na Anibersaryo ng PKP, Matagumpay na Ipinagdiwang sa Isang Larangan ng ACC
Sino ang Panalo sa APEC?


AWIT
Martsa ng Pagbangon
Rebolusyon Kita


PASASALAMAT

PHOTO COLLAGE

Batayang Kursong Pagsasanay sa Pulitiko-Militar (BKPPM), Hunyo 2015
 


Basahin o i-download ang buong ISYU 3

4 comments:

Anonymous said...

saan po makakuha ng kopya (print o PDF)?

ISTAP ng TILAMSIK said...

Maaari na pong i-download ang ISYU 1 at 2.

http://tilamsikngdakilangapoy.blogspot.com/2016/04/isyu-1-digital-copy.html

http://tilamsikngdakilangapoy.blogspot.com/2016/04/isyu-2-digital-copy.html

Maraming salamat sa pagtangkilik. Isulong ang rebolusyong pangkultura!

Anonymous said...

suhestiyon lang tabi:

ano daw kung pwede magreserba ki maski sarong pahina ki tula o istorya na nakasurat sa diyalektong bikol? an mga pag-iriba kaya sa ibang parte kan pilipinas(ilokano, bisaya, moro, iba pa) piggagamit an sadiri nindang diyalekto sa mga publikasyon ninda para mas madaling masabutan kan mga tao. magayon man na isurat sa bikol an dula manungod sa paglaban kan mga paraoma asin kan hukbo sa daga kaidto ni ramos/trivinio. siguro kun naoobserbaran nindo mas nakakapokus an atensiyon asin pagsabot kan mga para-uma kun diyalektong bikol an gamit sa pag-iistorya kumpara sa "tagalog"

sa trayumpo kan rebolusyon (STR)
- MS

ISTAP ng TILAMSIK said...

MS, maraming salamat sa iyong suhestyon. Itatalakay po ito sa pamatnugutan.

Isulong ang rebolusyong pangkultura!

-ISTAP ng TILAMSIK