MGA AWIT

Sa isang bansang mabulas ang tradisyon ng pagbigkas (pagkat ang karamiha’y di makasulat ni makabasa) ito (awit) ang pinakamabilis sa pagpapalaganap ng mga rebolusyonaryong adhikain. Ang awit ang una at nangungunang anyo (ng sining) sa pagsusulong ng rebolusyong pangkultura. Ang nilalaman nito ay madaling mapasanib sa umaawit o nakikinig ... Ang awit ay nagpapahiwatig ng marubdob na damdamin at likas na indayog... Maigting sa awit ang pagsasanib ng mensahe at tugtugin kaya ang epektong sikolohikal ay higit pang nakapagpapasidhi sa pagiging militante ng nakikinig o umaawit... Ang awit ay may ritmo o indayog na may malaking naitutulong sa pagpapaalab ng damdamin at sa gayon ay nakapagpapakilos…
- Panulat para sa Kaunlaran ng Sambayanan (PAKSA)
Titik at Kwerda

Mahal na Kasama

Titik at Kwerda


Martsa ng Pagbabangon Titik at Kwerda


Sulo sa Koprasan
Titik at kwerda


Rebolusyon Kita
Titik at kwerda

I-klik para sa iba pang rebolusyonaryo at progresibong awitin


No comments: