ISYU 6 DIGITAL COPY

Download as PDF
Download as JPG


Ang Tunay na Pagbabago ay Makakamit Lamang sa Rebolusyon ng Sambayanan

Ang ikaanim na isyu ng tilamsik, Disyembre 2017 ay inilabas sa gitna ng lumalakas na panawagang patalsikin si Rodrigo Duterte. Sa isyung ito, patuloy na ilalantad ang kahungkagan ng mga pagbabagong kanyang ipinangako at isinalarawan ang tunay na pagbabagong makakamit lamang sa pamamagitan ng rebolusyon ng sambayanan.

 


Download as PDF
Download as JPG

Balik sa ISYU6

No comments: