ISYU 4: PASASALAMAT at ANUNSYO

Nagpapasalamat ang pamatnugutan sa lahat ng nag-ambag sa paglikha ng ika-apat na isyu ng tilamsik. Pasasalamat kina: Ka E. Janis Lara, Ka Charlene Abel, Ka Reymond, Ka Rauna, Ka Mark, Ka Juck, Ka Max, Ka Andrew, Ka XO, Ka Kamagong, Ka Ernesto, Ka Eman, Ka Mike, Ka Martin Magtanggol, Ka Lila, Ka Alen, Ka Axel, Ka Ivan, Ka Lea Amihan, Ka Pedie, Ka Maya Malaya, Ka Nena, Ka Nel, Ka Pogi, Ka Jeypi, Ka Ningju, Ka Loy, Ka Ojara, Ka Arafat at Ka Maria Roja Banua. Salamat kay Ka Sili, sa SILYAB, sa NDF-Camarines Norte at sa istap ng sa mga drowing at litrato.

Hinihikayat namin ang lahat ng mga pulang mandirigma, aktibistang masa, at lahat ng kaibigan ng rebolusyon na patuloy na basahin at ipalaganap ang dyornal at patuloy na mag-ambag ng kanilang mga likhang-sining. Sa paglalathala, maaaring magkaroon ng kaunting pagbabago sa pagkakaayos ng mga obra upang mas maging angkop at malinaw ang pagkakalahad nito. Sisikapin ng pamatnugutan na mailathala ang lahat ng mga ambag sa mga susunod pang isyu o sa website ng @tilamsik.

Maaari nang i-download ang ISYU 1 at ISYU 2 ng dyornal at mapakinggan ang mga awit na inilimbag sa website ng @tilamsik sa http://tilamsikngdakilangapoy.blogspot.com. Maaari na ring bisitahin ang Facebook page ng @tilamsik sa https://www.facebook.com/tilamsikngdakilangapoy. Ipapaskil dito ang ilang piling pyesa mula sa mga inilimbag nang isyu ng tilamsik at iba pang huwarang rebolusyonaryong akda.I-aanunsyo rin dito ang magiging tema ng mga susunod na isyu ng dyornal para sa mga nais mag-ambag.


Nais ding ipaabot ng pamatnugutan ang pasasalamat sa Jose Percival Estocada Command ng Central Panay para sa kanilang pagbati sa pagbubukas ng sa social media:“Mapulang pagbati! Ikinatutuwa namin ang paglabas ng Tilamsik dito sa social media. Malaking ambag sa pagsulong ng rebolusyonaryong kilusan, lalo na sa mabilis na pagpapalaganap ng mga rebolusyonaryong balita, likhang-kultural at iba pa. Mabuhay kayo!”

Ang bawat likhang sining na nakapaloob sa dyornal ay bukas sa pagpapalaganap at panunuri. Muling ipinapaalala ng pamatnugutan ang pangangailangan para sa paglulunsad ng kolektibong rebolusyonaryong panunuring masa o kritisismo sa mga likhang-sining na isusumite at maging sa mga inilimbag nang isyu ng tilamsik.


Mamalugudin ng pamatnugutan ang anumang suportang materyal at pinansyal para sa patuloy na paglilimbag ng rebolusyonaryong dyornal.
No comments: