Rebolusyon ang Solusyon Natin D'yan

ni Ka Reymond
ISYU4 TULA

Kung walang pang-aapi at pagsasamantala
Wala rin kaming mga Hukbo
Sa aping kalagayan, kami ay tumubo
Binhi ng Hukbo, mula sa masa lumago


Tunay na pagbabago ang panawagan
Para makamit, prinsipyo’t armas ang kailangan
Ano ang gamot sa kahirapan?
Rebolusyon ang solusyon natin d’yan.


Sa rebolusyong ating ipinaglalaban
Kasama’t masa’y nagtutulungan
Kailangan ng hukbo, masang malalanguyan
Kailangan ng masa, hukbong may paninindigan.


‘Mula sa masa, tungo sa masa’
Praktika ng teoryang tunay na dakila
Ito ang anyo ng ating paglaban
Rebolusyon ang solusyon natin d’yan.
No comments: