Tula ng Pagkamulat

ni Ka Dhing
ISYU2 TULA

Mula pagkabata, hanggang sa tumanda,
Kaming maralita ay nagpasasa.
Pilit na tinanggap, buhay ng isang mahirap.
Ang kapalaran nga ba’y sadyang kaloob ni Bathala?


Sa paglipas ng araw at gabi, munting pangarap,
Pamilya’y maiahon sa hirap.
Hindi alintana,
Pagod, hirap na nadarama.
Ngunit ang kahirapan ay tadhana,
‘Yan ang aming paniniwala.


Subalit isang araw, may dumating na paanyaya,
Pagtitipon ng mga magsasaka.
Sila’y nagpakilala:
“Nay, tay, lolo, lola,
mga ate at kuya,
Kami’y mga kasama.”


Isipa’y nagtataka, kaagad na pumunta.
Nagpakilanlan ang bawat isa.
Nakipagtalakayan kung sino sila,
Ano ang layunin at prinsipyo,
pagkakaiba sa mga sundalo
ng reaksyonaryong gobyerno,
Mga patakaran na dapat taglayin
Na bawat kasapi ng Bagong Hukbong Bayan.


Pinasadahan ang tatlong ismo –
Pyudalismo, imperyalismo, burukrata-kapitalismo,*
Pangunahing ugat ng kahirapan
Ng sambayanang Pilipino.


Ahhh!—Damdami’y naghihimagsik
Sa sinapit na kahirapan. Mga kasama!
Handa kaming makipagtulungan!


Naging masigla ang ugnayan
Mula noon hanggang kasalukuyan.
Marami na ang nakuhang pag-aaral
Tungkol sa kasaysayan ng ating lipunan,
Lumalim ang pagkaunawa
At kamulata’y palaging nananariwa.
Hirap at sakripisyo’y handang harapin
Para sa pagbabago,
Maibagsak tatlong ismo
Upang maabot ang yugto ng sosyalismo!!!*Ang imperyalismong US ang pangunahing nagpapahirap sa mga bansang atrasado sa pamamagitan ng pagkontrol at pagdikta sa ekonomya, pulitika, militar at kultura. Ang pyudalismo naman ay pumapatungkol sa di-pantay na relasyon sa pagitan ng mga magsasaka at panginoong maylupa; nagreresulta ito sa pagiging atrasado ng agrikultura ng isang bansa. Ang burukrata kapitalismo ay pumapatungkol sa mga pulitiko na nagpapayaman sa pwesto, nagtataguyod ng interes ng mga naghaharing uri at tahasang sumusupil sa interes at karapatan ng mamamayang api, sa dikta ng Imperyalismong US.


NILALAMAN ng ISYU 2:

PAMBUNGAD

TULA
Kilusang Talsik
Kababaihan
Ang Hukbo ng Sambayanan
Kabataan
Mahal Kong Bayan
Masang Manggagawa
Mga Larawang Nagsasalita
Pilipino: Pulubing Nakaupo sa Ginto
Puso
Tula ng Pagkamulat
Ama Partido (Ang Partido)
Talsik
Tigsik sa Estado


KWENTONG BUHAY
Apat na Kasama, Iisang Landas

LIHAM
Mula kay Ka Aksel Santiago, para sa kanyang mga magulang

Mula kay Ka Jas, para sa mga kasama
Mula kay Ka Efren, para sa kanyang ina
Mula kay Ka Gigs, paa sa kanyang kapatid
Mula kay Ka Juck, para sa kanyang ina

KWENTONG KUSINA
Teka, Teka, Tumalsik!

Itlog

MAIKLING KWENTO / DAGLI
Ang Pagtatanggol ng Misis sa Kanyang Mister

Si Beki
Ubod


DULA
Putak
Ang Kwintas ni Andres


PARANGAL
Aldrin "Ka Tito" Briones

REPORTAHE
Serye ng Kampanya ng mga Kadre ng Partido sa Iba't Ibang Gawain, Isinulong
Armadong Pakikibaka, Paigtingin


AWIT
Mahal na Kasama
Anak Noh Banwa 


PASASALAMAT


 
Download ISYU2 Balik sa ISYU2

No comments: