Mula kay Ka Pedie, para sa mga magulang

ISYU4 LIHAM
Marso 3, 2014

Mahal kong mga magulang,

Rebolusyonaryong pagbati at mahigpit na pakikipagdaopkamay sa inyo at sa aking mga kapatid. Sana lagi kayong nasa maayos na kalagayan at malayo sa anumang kapahamakan.

‘Ma, ‘Pa, sana maintindihan ninyo kung bakit ngayon lang ako nakasulat sa inyo. Alam ko po na masama ang loob ninyo sa akin dahil hindi ako nakapagpaalam nang personal sa inyo sa pagsampa ko sa hukbo, bukod pa sa pagkausap sa inyo ng mga kasama. Pero alam ko naman po na maiintindihan ninyo kung bakit mas pinili kong tahakin ang paglahok sa armadong pakikibaka at iwan ang buhay-sibilyan.

Gusto ko pong tumulong sa mga pinagsasamantalahang mamamayan sa lipunan at isa na po tayo sa mga iyon. ‘Ma, ‘Pa, wala na pong ibang solusyon sa lahat ng kahirapan at pagsasamantalang dinaranas natin kundi ang humawak ng baril at lumahok sa rebolusyonaryong paglaban. Bilang kabataan din po, gusto kong mamulat din ang mga kapwa kong kabataan sa lahat ng nangyayari sa ating lipunan. Kaya naman po ‘pag may mga pag-aaral na inilulunsad ang aming yunit sa mga baryo, partikular sa mga kabataan, tumutulong po ako.

Masaya po ako sa aking napiling propesyon, lalo na kapag may nakakaharap akong mga masa. Ramdam na ramdam ko po ang pagtaas ng aking moral, maging ng mga kasama na halos higit pa sa kapatid ang aming turingan. Napapawi po ng lahat ng ito ang pangungulila ko sa inyo.

‘Ma, ‘Pa, kahit ano pong mangyari, magkalayo man tayo at matagal na ‘di magkita, lagi po ninyong iisipin na lagi po kayong nasa puso’t isip ko. Mahal na mahal ko po kayo.

O, pa’no po ‘Ma, ‘Pa, rerebyuhin ko pa itong dokumento, magtuturo po kaya kami. Mag-ingat po kayo d’yan at magpakatatag po tayo.

 Hanggang sa muli,
Ka Pedie

No comments: