Laban sa Pormilan

ISYU4 AWIT
Mula sa album na “Martsa ng Pagbangon” na nilikha para sa Integradong Kampanyang Masa sa Hacienda Wide na nagsimula noong taong 2001.


 Mga Batayang Kwerda sa Gitara

(Pamartsang tipa) Intro: D--Em--Bm--Em--F#--

                   Bm                                     F#                    Bm
Manggagawang bukid, tanong na iniwan
         Em                          D           F#                        Bm
Sa lupang Pimentel mula sa kinamkam
         F#                                  Bm            Em               Bm
Walang tigil sa pagkopra kahit pormilan
        Em                                   F#                                   Bm-Em-F#-
Matugunan lamang ang pangangailangan

      Bm                                        F#                      Bm
Asenderong ganid, likha’y karahasan
        Em                            D            F#                   Bm
Hindi man nagpawis pero nakinabang
  F#                        Bm              Em                               Bm
Army at tangke, kanilang kapangyarihan
       Em                                   F#                       Bm
Para supilin ang masang lumalaban

             D                              Em
Magsasaka’y sumigla
  F#                                                 Bm
Hukbong bayan nariyan na
                  Em                                                Bm
Sa tanglaw ng agraryong reporma
         F#                                           Bm-Em-F#-
Nakamtan 50-50 demanda

         Bm                                          F#          Bm
Ngunit humupa ang pagkakaisa
          Em               D                 F#                  Bm
Maling tunguhin ang nagpaantala
 F#                           Bm            Em            Bm
At ang magsasaka hinahawakan
           Em                                    F#           Bm-Em-F#-
Ngunit itong lakas ay nabitiwan

Bm                                        F#                Bm
Bisig mo’y kanilang tinanganan
 Em           D          F#                        Bm
Ng kadre kahit buhay inialay
         F#                               Bm         Em           Bm
Lakas ng magsasaka ay naipundar
       Em                                   F#                            Bm
Para sa muling pagbangon at paglaban

     D                                                     Em
Huwag sayangin ang panahon
        F#                                                                    Bm
Masa, Partido, Hukbo, ngayo’y tutugon
        Em                                                                                  Bm
Kumilos para sa pambansang pagbabangon
             F#                                                Bm-Em-Bm-Em-F#,Bm
Ang layo’y sosyalistang lipunan
 
Litrato mula sa NDF-Camarines Norte
 

No comments: