ISYU 2 DIGITAL COPY

DOWNLOAD AS PDF
DOWNLOAD AS JPG

Noong Hunyo 2015, inilabas ang ikalawang isyu ng TILAMSIK bilang materyal sa pakikibaka ng sambayanan upang patalsikin ang papet, kurap, pasista, sinungaling at taksil sa bayan na rehimeng Aquino.
 
DOWNLOAD AS PDF
DOWNLOAD AS JPG


ISYU1: Disyembre 2014
ISYU2: Hunyo 2015
ISYU3: Disyembre 2015
ISYU4: Setyembre 2016
ISYU5: Hunyo 2017 
ISYU6: Disyembre 2017

No comments: