Kababaihan

ni Ka RC
ISYU2 TULA


Gumising kababaihan,
lumaba't makibaka,
Putulin ang kadena
ng dekadenteng kultura
Na nakagapos sa 'yong katauhan 
Dulot ng pyudal na lipunan.

Kaya makipag-aralan,
MLM* tanganan,
kamtin ang katarungan at demokrasya
na sa mahabang panahon ay ipinagkait,
mula sa panahon ng lipunang alipin
kung saan uri ay lumitaw.

Kababaihan ngayo'y bumangon!
Humawak ng sandata at tayo'y sumulong.
Sa armadong pakikibaka'y lumahok,
rebolusyo'y ating ipagtatagumpay!

*MLM (Marxismo-Leninismo-Maoismo) - ang ideolohiyang gumagabay sa Partido Komunista ng Pilipinas

NILALAMAN ng ISYU 2:

PAMBUNGAD

TULA
Kilusang Talsik
Kababaihan
Ang Hukbo ng Sambayanan
Kabataan
Mahal Kong Bayan
Masang Manggagawa
Mga Larawang Nagsasalita
Pilipino: Pulubing Nakaupo sa Ginto
Puso
Tula ng Pagkamulat
Ama Partido (Ang Partido)
Talsik
Tigsik sa Estado


KWENTONG BUHAY
Apat na Kasama, Iisang Landas

LIHAM
Mula kay Ka Aksel Santiago, para sa kanyang mga magulang

Mula kay Ka Jas, para sa mga kasama
Mula kay Ka Efren, para sa kanyang ina
Mula kay Ka Gigs, paa sa kanyang kapatid
Mula kay Ka Juck, para sa kanyang ina

KWENTONG KUSINA
Teka, Teka, Tumalsik!

Itlog

MAIKLING KWENTO / DAGLI
Ang Pagtatanggol ng Misis sa Kanyang Mister

Si Beki
Ubod


DULA
Putak
Ang Kwintas ni Andres


PARANGAL
Aldrin "Ka Tito" Briones

REPORTAHE
Serye ng Kampanya ng mga Kadre ng Partido sa Iba't Ibang Gawain, Isinulong
Armadong Pakikibaka, Paigtingin


AWIT
Mahal na Kasama
Anak Noh Banwa 


PASASALAMAT


 
Download ISYU2

ISYU1: Disyembre 2014
ISYU2: Hunyo 2015
ISYU3: Disyembre 2015
ISYU4: Setyembre 2016
ISYU5: Hunyo 2017 
ISYU6: Disyembre 2017


No comments: