Teka, Teka, Tumalsik!

Ni Ka  Maya Laya
ISYU 2 KWENTONG KUSINA
 
May pag-aaral  kami sa Batayang Kurso ng Partido (BKP) noong mga panahong iyon. Maraming mga estudyante ang dumalo mula sa iba’t- ibang lokalidad at may ilan mula naman sa urban.

Sa ika-anim na araw ng BKP, masigla  pa rinang naging daloy ng talakayan dahil sa buhay ang partisipasyon ng mga mag-aaral. Alas-kwatro ng hapon nang matapos ang paksang Uri at Krisis at si Ka Al na ang susunod na magtuturo. Handang-handa na siya sa kanyang paksa. Nagbwelo muna siya at sabay nagbungad ng, “Ang puso ng Batayang Kurso ng Partido ay ang ang paksang Demokratikong Rebolusyong Bayan – o, bakit ayaw na magbukas ng projector?” nagtatakang tanong ni Ka Al.  “Naku!  Ayaw makisama sa’yo, nag-overheat na ‘ata e,” ang pabiro kong sinabi habang inaayos ko ang computer. “Kung kailan solusyon na, saka pa ‘ata magkaka-problema,” ani Ka Al habang kamut-kamot sa ulo na kunwaring may buhok.
 
Ilang sandali pa ay nakapagsimula na si Ka Al sa kanyang paksa. Nakakatuwa itong magturo dahil sa likas na mahilig magpatawa. Lalo na kapag nagbibigay ng halimbawa, iniaaksyun n’ya talaga ito at may sound effects pa sa pamamagitan ng kanyang bibig at katawan na para bagang si Charlie Chaplin.*

“Kaya, mga kasama, kapag medyo tumatahimik at nakakalimot sa teorya ay pinapalo ‘yan sa ulo –  papa- papak! Pak, pak! ng… MLM,” ang paliwanag ni ka Al habang pinapalo-palo ang tagiliran ng kanyang ulo hanggang sa muntik na siyang ma-outbalance. Tawanan ang mga mag- aaral at napatawa din si Ka Al. 

Maya-maya’y bigla itong yumuko at may pinulot sa lupa, sabay sabi ng, “Teka, teka! Pustiso ko, tumalsik!”

Lalong lumakas ang  tawanan ng mga mag-aaral at mga kapwa niya instruktor. Matagal silang  nakarekober mula sa katatawa.


No comments: