Mga Larawang Nagsasalita


ni Ka Merloy
ISYU 2 TULA


Sa isip ko, ang mga larawan ay nagsasalita.
Gaya ng bidyo, may masigla o malungkot, mauulit pa
Dokumentaryo ng mga kasama na kilala ko, ‘di pa katagalan.
Ka Tito
Pindutin ang play, mga alaala’y nabubuhay.
Ayan, mainit na nakikipagkamay ang Dayuhang Tsino
Matipid na ngumiti at nagwika, “Kasama, tinasa namin ang TO.”
Ka Tito tawag sa kanya, magiting na kumander at kadre
Mapagpahalaga sa pag-aaral, kompyuter ay hilig
Tiyaga’t pagsisikap ibinuhos, sa bagong libro ni Zuede’y natuto.1Ka Pedro
Pindutin ang play, mga alaala’y nabubuhay.
Ayan, mainit na nakikipagkamay si Tagapagsalita
Sa akin galak na ipinakilala, “Sila ang aking aki at agom.”
Siya’y si Ka Pedro, mahusay na komander at lider
Determinado, alerto ,sa mga gawain ay seryoso
Martsa ng hukbo’y pinamunuan, ka Roger binigyan ng saludo.2Pindutin ang play, mga alaala’y nabubuhay.
Ayan, mainit na nakikipagkamay si ParaGunting
Nakatitig na tumango,“Halika at sumabay na kumain.”
Si Ka Binong ay malakas, sa sakripisyo ay di umaatras.
Masigla’t agresibo, bagama’t malapit ay tago
Mainit sa talakayan, bonus pa’y suwabeng gupit sa aking buhok.

Paulit-ulit ang kislap, mga imahe ng pulang mandirigma
Aba’y kumakaway pa, Ka Wilson, Ka Ramil, Ka Edcel na matikas .
Lahat sila ay mga martir ng Demokratikong Rebolusyong Bayan,
Kasama nila, masang manggagawa at magsasaka,
ang tunay na mga bayani ng mamamayan.

Taglay nila ang puspusang pagsisikap, sakripisyo at pakikibaka
Mapagpahalaga sa pag-aaral, mapagmahal at maalalahanin
Mula sa uring magsasaka ay umunlad na kasapi ng Partido.
Kaya’t kanilang natatanging aktitud, diwa
at gawaing rebolusyonaryo’y inspirasyon nating tunay.
Karangalan nating ihandog ang pinakamataas
at namumukod-tanging pagpupugay sa ating mga martir at bayani.

Ang tulang ito ay isinulat ilang buwang makalipas patayin ng pasistang militar si ka Tito.  Ang mga nabanggit na mga kasamang martir ay namatay sa loob ng mga taong 2012- 2013.


1”Mga Piling Akda ni Zuede “ - librong naglalaman ng mga sinulat ni Zuede, isang mataas na pinuno ng Partido Komunistang Tsino at People’s Liberation Army.


2Sa pamumuno ng yunit ng Partido sa isang larangang gerilya sa Camarines Norte, nagsagawa ng natatanging programa na kinabibilangan ng salaysayan mula sa mga imbitadong masa’t kasama tungkol sa naging karanasan nila kay ka Roger at martsang pagpupugay ng isang yunit-platun. Ito’y bilang pakikiisa at pagtugon sa pambansang panawagan ng PKP noong Oktubre 2011 na magbigay pagpupugay at saludo sa kabayanihan ni ka Roger. Ang martsa ay pinamunuan ni ka Pedro.

NILALAMAN ng ISYU 2:

PAMBUNGAD

TULA
Kilusang Talsik
Kababaihan
Ang Hukbo ng Sambayanan
Kabataan
Mahal Kong Bayan
Masang Manggagawa
Mga Larawang Nagsasalita
Pilipino: Pulubing Nakaupo sa Ginto
Puso
Tula ng Pagkamulat
Ama Partido (Ang Partido)
Talsik
Tigsik sa Estado


KWENTONG BUHAY
Apat na Kasama, Iisang Landas

LIHAM
Mula kay Ka Aksel Santiago, para sa kanyang mga magulang

Mula kay Ka Jas, para sa mga kasama
Mula kay Ka Efren, para sa kanyang ina
Mula kay Ka Gigs, paa sa kanyang kapatid
Mula kay Ka Juck, para sa kanyang ina

KWENTONG KUSINA
Teka, Teka, Tumalsik!

Itlog

MAIKLING KWENTO / DAGLI
Ang Pagtatanggol ng Misis sa Kanyang Mister

Si Beki
Ubod


DULA
Putak
Ang Kwintas ni Andres


PARANGAL
Aldrin "Ka Tito" Briones

REPORTAHE
Serye ng Kampanya ng mga Kadre ng Partido sa Iba't Ibang Gawain, Isinulong
Armadong Pakikibaka, Paigtingin


AWIT
Mahal na Kasama
Anak Noh Banwa 


PASASALAMAT


 
Download ISYU2

No comments: