Armadong Pakikibaka, Paigtingin

  ISYU 2 REPORTAHE

Paigtingin ang Armadong Pakikibaka ayon sa panawagang dalawang taong kampanya para patalsikin ang korap, pahirap sa mamamayan, papet, at sukdulang taksil sa bayan ang US-AQUINO!
                
Paigtingin ang Armadong Pakikibaka sa kanayunan, ilunsad ang matutunog na mga taktikal na opensiba upang abutin ang estratihikong pagkapatas sa linya ng Demokratikong Rebolusyong Bayan!”

Bilang pagtugon sa mga panawagang ito, naglunsad ang NORBEN GRUTA COMMAND-BAGONG HUKBONG BAYAN-Kanlurang CAMARINES SUR ng mga taktikal na opensiba sa probinsya tulad ng aksyong pamamarusa sa mga pusakal na asset ng reaksyunaryong kaaway, ambus at iba pang serye ng opensiba upang biguin ang programa ng US-AQUINO na kontra-insurhensyang Oplan Bayanihan.  Ilan sa mga ito ay ang sumusunod:

Marso 2014: Binulabog ang detachment ng Brgy. San Jose, Alanao, Lupi, Camarines Sur.

Pebrero 11, 2014, Pinarusahan si Joseph Agaya,  alyas Pelikitoy, sa Brgy. Mambulo, Libmanan, Camarines Sur l sa kasong pag-iispiya laban sa rebolusyonaryong kilusan na nagresulta sa serye ng mga istrayk sa yunit ng BHB, dahilan ng pagkakasawi ng dalawang kasama.

Oct. 18, 2014: Naglunsad ng harassment sa nag-ooperasyong  regular squad ng 49th Infantry Battalion Philippine Army sa Brgy. Salvacion, Ragay, Camarines Sur. 

Nobyembre 15, 2014, alas-dose ng hatinggabi, pinarusahan si Victorino Abioro, 55 taong gulang, dating CHDF, sa salang pang-aabuso at pagpatay sa mga masa noong aktibong serbisyo nito bilang paramilitar noong 1986.   Ilan sa mga naging biktima niya ay si Bernardo Gata, asawang nitong si Remedios Gata at kapatid nitong si Vicente Gata na pinatay sa magkakahiwalay na panahon sa kanilang taniman noong 1986.  Nasamsam sa bahay ng dating CHDF ang single-shot long-barrel M16, dalawang 38 revolver at apat na RPG.


Nobyembre 16, 2014 alas-10:45 ng umaga, sa Sitio Sarabangan, Brgy. Tinalmod, Pasacao, Camarines Sur,  inambus ang siyam na sundalong nagtutugis sa mga kasamang nagsagawa ng aksyong pamamarusa.  Ang mga sundalo ay inambus ng iba pang nakapakat na yunit ng BHB, gamit ang angkop na taktika at teknika sa pakikidigmang gerilya.  Umabot sa trenta minutos ang palitan ng putok sa pagitan ng ilang naiwang mga sundalo, habang ang iba ay nag-atrasan nang walang deriksyon. Napatay sa pinangyarihan ang isang CAFGU na nagngangalang Alvin Candelaria, habang tatlong sundalo ang natagpuang patay sa lugar na pinangyarihan. Nasamsam ang 1 carbin na may 7 magasin, 2 magasin ng M14 at mga kagamitang militar. 


Dec. 8, 2014: Naglunsad ng harassment sa detachment ng 22nd CAFGU sa Brgy. Baya.

Dec.     2014; Naglunsad ng harassment sa nag-operasyon na isang platun ng Philippine Army sa Brgy. Patalunan, Ragay, Camarines Sur .


Pebrero 9, 2015, nagsagawa ng ambus sa tropa ng Philippine Mobile Group  na nakasakay a kanilang Van at Owner sa Sitio Binubon, Brgy. Malinao, Libmanan,  patungo sa Sitio Dinumpilan, parehong barangay kungsaan naroon ang detachment ng 42nd Infantry Battalion Philippine Army. May naitalang isa ang patay sa hanay ng PMG.

Ang PMG at kombinasyon nitong Philippine Army ay malinaw na mersenaryong hukbo ng reaksyunaryong estado kungsaan ang pumuprotekta sa mga interes nito. Isang halimbawa na lamang ang Tancong Vaca, na tatayuan ng proyektong windmill na pagmamay-ari ng kapitaistang amerikano at kasabwat nitong si Congressman Ray Villafuerte. Ngunit ang windmill na ito ay isang panabing lamang na propaganda sa mamamayan, ngunit ang pangunahing layunin ng pagpasok ng mga kapitalistang ito ay minahin ang Tancong Vaca dahil sa makukuhang karbon at ginto dito. 

Ang epekto nito sa mamamayang magsasakang nakatira sa paligid ng bundok na ito ay matinding kahirapan, pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay ng mga ito kapag minina ang tancong ay mawawalan ng patubig ang mga sakahan na nagmumula sa itaas.

Ang mga nilunsad ng pulang mandirigma na aksyong millitar ay  pagtugon sa hinaing ng masa na bigyan ng katarungan ang iba’t ibang kaso ng pang-aabuso sa ilang baryong ito.  Nariyan ang pambabastos ng reaksyunaryong militar sa mga kababaihang estudyante at mga propetaryo na dumadaan sa tapat ng kanilang detatsment, pagkatay ng kambing ng masa nang walang paalam, at ang huli ay ang pagpapaputok sa grupo ng mga kabataan  dahil lamang sa maiingay ang mga ito. Malinaw na ang pinaglilingkuran ng mga ito ay ang interes ng iilang naghaharing-uri at ng reaksyunaryong estado, hindi ang mamamayan. 
ISYU1: Disyembre 2014
ISYU2: Hunyo 2015
ISYU3: Disyembre 2015
ISYU4: Setyembre 2016
ISYU5: Hunyo 2017 
ISYU6: Disyembre 2017


No comments: