ISYU 2 DIGITAL COPY

DOWNLOAD AS PDF
DOWNLOAD AS JPG

Noong Hunyo 2015, inilabas ang ikalawang isyu ng TILAMSIK bilang materyal sa pakikibaka ng sambayanan upang patalsikin ang papet, kurap, pasista, sinungaling at taksil sa bayan na rehimeng Aquino.
 
DOWNLOAD AS PDF
DOWNLOAD AS JPG


No comments: